دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

....تاوان
تاوان

دیگر چشم به راه روزانه ها نباش . گاه شمار دیگری برای گفتگو با تو پیدا کرده ام . گاهی تصور می کنم ، چشم به راهی ؛ عقوبت است . برای کسانی که خود ، زندگی را رقم نمی زنند و به نجات دهنده چشم می دوزند ، انتظار ، تاوان است . تاوان نساختن رویا . تاوان تسلیم راه بندان روزمره ها شدن و ترسیدن از انفراد ....

تاوان

....منبع : جوی آباد....
برچسب ها : تاوان


مطالب مرتبط