دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

برای "نهال نازک" دستان تو
جرعه ای باران بر رخوت این خاک بریز

سربی سرد افق را ببر از خاطر شهر

در شکیبایی تغییر زمان شب و روز

ای فرومانده ز حیرت در خویش

لختی از گوشه تشویش ، رها شو   

برخیز

"دو قدم مانده زگرمازدگی تا دریا"

دو قدم تا تپش شرجی یک بارانداز

چون رسیدی آن جا

تن به دریا بسپار

به نیابت ز تن خسته چندین صحرا

آب بازی بکن ای هم شهری

و پس از آن با خود

جرعه ای خاطره بردار و بیار!

برای "نهال نازک" دستان تومنبع : جوی آبادبرای "نهال نازک" دستان تو
برچسب ها :


مطالب مرتبط