دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

داوری از ظن خودرفتار ,قدرت ,چیزی
رفتار ,قدرت ,چیزی

هوا تاریک و سرد است . تعداد مسافران مرد اتوبوس بیش از زن است . برای پیاده رفتن ، پایه نیستم . چیزی مانع م می شود از جنس بی حوصلگی . از دیروز که گفتگوی م با یکی از معاونان سازمان نظارتی بالا دست به جایی نرسید ، حال م گرفته است . اگرچه این تجربه اول م نبود اما هنوز هم متقاعد نیستم که صاحب منصبان بتوانند به صراحت منشور اداری را زیرپا بگذارند و طرح مطالبات مشروع اداری با واکنش شخصی آن ها ، رو به رو شود . در واقع همه کسانی که قبل از دست یابی به قدرت ، داعیه احقاق اصول و حقوق از یاد رفته را دارند به محض جاگیری در قدرت به شیوه مقتدرانه تری مانع از اجرای آن می شوند . گویی چیزی ورای اراده و تشخیص ، افراد را به مسیرهای تعیین شده ای می کشد و به تدریج با آن مانوس شان می سازد . تعاریف ، ارزش ها ، روش ها و سبک رفتار و زندگی ، بسته به موقعیت ، مفاهیم متفاوتی پیدا می کنند . به شکلی که هر کس در هر موقعیت با هر موضعی که باشد ؛ حق به جانب است و خود را راوی جهانی واقعی می داند . گاهی شعار شیرعلی قصاب در دائی جان ناپلئون که فلسفه رفتار قلدرمابانه اش بود برایم معنی ملموسی می یابد و گزیری از باور آن ندارم که ؛ زنبورها ملکه دارند و جماعت هم شاه می خواهد . این که شاه در چه هیاتی ظهور کند ، خودش به تنهایی حاکم باشد یا شبکه ای از نوچه های گوش به فرمان را به کار گمارد ، به دامنه تحمل قدرت برمی گردد اما در برش های ادوار مختلف زندگی جمعی خودمان ، به چیزی مگر تکرار همان الگوی شیرعلی ، دست پیدا نمی کنیم . ما مردمان شایق و سایق تفویض هستیم . گاهی حتی انسانیت مان را تفویض می کنیم و توقع داریم زمین و زمان ؛ انسانی رفتار کنند به جز خودمان . از غلظت آداب و آیین های نمادین وفاداری ، تساهل ، خویشتن داری ، مهربانی ، احترام ، دلسوزی ، پایمردی و... چون پرده فرو افتد چنگ به صورت مخالف می کشیم . گیرم این مخالف از شجره طیبه اولیاء باشد .

رفتار ,قدرت ,چیزی

داوری از ظن خودمنبع : جوی آبادداوری از ظن خود
برچسب ها : رفتار ,قدرت ,چیزی


مطالب مرتبط