دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

"ساقی گوید ؛ یک جام دگر بگیر و" ...




پنجره ام بسته است . انتظارم به جایی نمی رسد . گاهی چندان در پیله گذشته محبوس و بی رمق م که توجه م از نشانه هایی که به افق های دیگر راه می برند ، غافل می ماند . با آن که می دانم رها شدن از پیش فرض های متعدد تنها امکان مواجهه بی چون و چرا با زندگی و برخورداری از گنج های آن است اما هر روز بیش از قبل در زنجیرهای دانایی گرفتار می شوم و دست از تلاش احمقانه برای تکرار روش های دست چندم برنمی دارم . محافظه کاری بزدلانه ای مانع از تکاندن ذهن م از محفوظات می شود و بیشتر دغدغه های م را فراموشی آن ها شکل داده است . پنجره ای که امیدواری ها به لولای آن بسته اند ، به دیواری وابسته است که چون فرو ریزد ، منظری به وسعت همه دنیا پیش رو گسترده می شود و می توان  خود نیز بخشی از آن شد و از انتظار دست کشید ....

"ساقی گوید ؛ یک جام دگر بگیر و" ...



منبع : جوی آباد"ساقی گوید ؛ یک جام دگر بگیر و" ...
برچسب ها :


مطالب مرتبط